obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Naše aktivity - jún 2017
 
 Vzácna návšteva

Dňa 8.6.2017 nás navštívila p. Ing. Mária Omastová, DrSc. Predstavíme Vám túto milú a skromnú pani.
Je absolventkou bývalej SPŠ M.C.Sklodowskej, ktorej pokračovateľkou je naša škola. Maturovala v roku 1981 a v roku 2017 získala nádherné ocenenie Vedec roka SR !!
Skontaktovali sme sa s ňou a pozvali ju, aby si prišla pozrieť svoju bývalú školu. P.Omastová si prešla školu odhora až po vestibul, pospomínala si na svoje školské roky a pochválila nás za to, aký kus práce sme urobili na škole. Ale aj za krásnu pracovnú atmosféru na škole.
P. Omastová, ďakujeme za návštevu, za podporné slová!!
Ešte raz Vám srdečne blahoželáme a tešíme sa, že medzi našich žiakov znovu prídete.
Viac o p. Omastovej
Ing. Mária Omastová, DrSc. Je od roku 2008 vedúcou vedeckou pracovníčkou na Ústave polymérov SAV a od roku 2015 aj členkou Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. V posledných rokoch výskumnej činnosti sa venuje aplikáciám nanotechnológií a nanomateriálov, ktoré zahŕňajú prípravu a modifikáciu častíc vodivých polymérov, nanočastíc na báze uhlíka a ich kombináciami s inými polymérmi, organickými a anorganickými substrátmi, s cieľom vytvoriť nové druhy materiálov pre aplikácie v rôznych zariadeniach. Chemické senzory v súčasnosti reprezentujú rýchlo rastúcu oblasť výskumu, ktorá poskytuje množstvo aplikácií pre každodenný život, ako aja pre sofistikované analýzy s praktickým impaktom. Vývoj biosenzorov na báze grafénu sa začal okamžite po jeho objavení, s využitím jeho unikátnych vlastností. Keďže táto oblasť sa vo vedeckej komunite rýchlo rozvíja, zapojenie do medzinárodných projektov aj mimo Európy svedčí o dôležitosti a aktuálnosti skúmanej problematiky. Špičkovú kvalitu výskumu Ing. Márie Omastovej, DrSc. Potvrdzuje vysoká citovanosť publikácií (125 CC), široká medzinárodná spolupráca, pozvané prednášky na medzinárodných vedeckých konferenciách a zaradenie jej tímu do kategórie „špičkový“ v roku 2011 v hodnotení ARRA agentúry „Identifikácia špičkových vedeckých tímov a ich členov na SAV“. V roku 2015 jej udelili Medailu Daniela Belluša za výnimočné zásluhy a rozvoj chémie.
omastova.gif

Kurz na ochranu života a zdravia - KOŽaZ

V dňoch 6. - 8. 5. 2017 absolvovali žiaci tretieho ročníka Kurz ochrany života a zdravia. V prvý deň sa prešli po Štrbskom Plese. Pôvodne plánovanú trasu k vodopádu Skok nebolo možné absolvovať vzhľadom na  hroziace nebezpečenstvo dažďa. V druhý deň časť teoretickej zložky zabezpečili vojaci 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, ktorí porozprávali o svojej práci na tému ,,Sily špeciálneho určenia OS SR´´ , premietli film ,,5. PLUK - MISIA AFGANISTAN´´ a ukázali svoju výstroj. Žiaci si mohli časť výstroja vyskúšať. Posledný deň kurzu nás opäť navštívili vojaci z prešovského Práporu COMBAT SERVICE SUPPORT, ktorí porozprávali o vlastných skúsenostiach na mierových misiách v rôznych častiach sveta.
kozas1.jpgkozas2.jpg
 
Diskusia o Európskej únii a o nás s Dušanom Chrenekom a súťaž Invest EU Hunt 2017
 
Tieto dve skvelé aktivity ukončili seriál podujatí venovaných Európskej únii a európskym inštitúciám v školskom roku 2016/2017.  Boli zaujímavé, poučné a preverili aj naše nevedomosti z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Našťastie internet bol vždy poruke (pravidlá to aj dovoľovali) a tak to bola vlastne aj súťaž o rýchlom hľadaní na internete!!! Ak si myslíte, že sme namáhali len naše mozgové závity, tak sa veľmi mýlite. Premýšľajúc nad odpoveďami sme chaoticky nabehali asi 8 km po stopách inštitúcií, ktoré boli financované z peňazí Európskych fondov.  Vedeli by ste ich vymenovať? Aj pre nás to bolo prekvapivé, že z peňazí EU sa financovali v Poprade rekonštrukcie a modernizácie troch základných škôl, Centra sociálnych služieb, Nemocnice a Kina Tatran. S každou inštitúciou sme sa odfotili a dostali hárok s otázkami.  Z 28 otázok sme správne odovedali na 21! Fuuuuuha, tak sa tomu aj sami divíme... (najlepší tím mal 28 správnych odpovedí)
Po náročnom behu sme potom už iba sedeli a hľadali tie správne otázky pre pána Dušana Chreneka vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR. Zaujímalo nás všeličo: Brexit, extrémizmus, utečenci, Nato, terorizmus a Trump, Merkelová, ale aj naše školstvo a príležitosti pre mladých.

 
 
  
spolocna.jpg
chrenek.jpgkino.jpgskola.jpg

Festival študentského remesla 2017

„ Remeslo má zlaté dno.“  Toto príslovie platilo v dávnej minulosti a platí dodnes.
9. júna sa v Kežmarku konal 5. ročník FESTIVALU ŠTUDENTSKÝCH REMESIEL, na ktorom sme nechceli chýbať ani my. Dali sa hlavy dokopy, zhotovili sme si dobové remeselné kostýmy, ktoré boli podmienkou účasti na festivale a krásny deň mohol začať. Vybrali sme sa oživiť staré textilné techniky tkanie, filcovanie a maľbu na plátno.
Bolo nás tam neúrekom. Rozdelili sme sa do niekoľko skupín.
Jedna skupina mala za úlohu reprezentovať našu školu kultúrnym programom. Dievčence rozdávali radosť svojim spevom, tancom a hrou na  akordeóne. Vytvorili skvelú atmosféru.
Druhá skupina sa venovala módnej prehliadke. Mali sme zhotovené dobové kostýmy v štýle skorého baroka, ktoré naše modelky predviedli na móle a predvádzali počas celého dňa na nádvorí kežmarského hradu. Boli úžasné.
Ďalšia skupina sa venovala remeslám. Dievčatá predviedli svoju šikovnosť v tkaní, plstení a maľovaní na plátno. Bolo príjemné sa na chvíľu pri nich zastaviť  a sledovať, ako sa vžili do zverenej práce a ako dokážu prezentovať svoju zručnosť.
A ostatní účastníci festivalu študentských remesiel? Zapadli do tvorivého kolektívu a spolu sme strávili nádherný, slnečný a nezabudnuteľný remeselný deň.

festival.gif

Súťaž v písaní na stroji

Dňa 13. júna 2017 sa uskutočnila celoškolská súťaž v písaní na klávesnici písacieho stroja. Zúčastnili sa jej najlepší pisári jednotlivých tried.

Výsledky:
1. miesto:
Fabián Jozef - 2. B trieda odbor komerčný pracovník - 236,3 čistých úderov
za 1 minútu s percentom chýb 0,81

2. miesto:
Budzáková Kristína - 3. B trieda odbor pracovník marketingu - 179,0 čistých úderov
za 1 minútu s percentom chýb 0,81

3. miesto :
Čauder Peter - 3. B trieda odbor komerčný pracovník - 171,18 čistých úderov
za 1 minútu s percentom chýb 1,12
pisanienastroji.gif

Kurz praktickej environmentálnej prípravy.

Kurz je zameraný na praktické ukážky monitorovania a ochrany životného prostredia. Zúčastňujú sa na ňom, žiaci prvého ročníka z odboru biotechnológia a farmakológia. 
Tento rok kurz začal netradične v piatok 9.6. monitorovanim okolia Bagroviska vo Svite, kde žiaci monitorovali čistotu vody v jazere,  pozorovali a poznávali rastliny a živočíchy v okolí,  odobrali vzorku vody a pôdy.
V pondelok 12.6. sme sa so žiakmi venovali téme Strom ako ekosystém. Vyskúšali sme si bádateľský orientované vyučovanie, určili sme výšku,  vek stromu, množstvo chlorofylu v listoch, pozorovali sme prieduchy pod mikroskopom a monitorovali sme živočíchy žijúce na stromoch.
V utorok sa žiaci zapojili do terénnej hry pri príležitosti Dňa životného prostredia. V stredu 14.6. sme sa so žiakmi venovali chráneným územiam a ochrane biodiverzity.  Uskutočnili sme túru na chatu Plesnivec a na Biele pleso.

dsc05223.jpgdsc05224.jpgdsc05226.jpg
dsc05229.jpgdsc05230.jpgdsc05231.jpg
img_20170612_114031.jpgimg_20170612_114049.jpgimg_20170612_114059.jpg
img_20170612_114115.jpgimg_20170612_114127.jpgimg_20170614_124840.jpg
img_20170614_125456.jpgimg_20170614_125512.jpgimg_6024.jpg

Deň životného prostredia

V utorok 13.6. sa uskutočnil už 5. ročník terénnej hry, ktorou si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Terénna hra prebieha na 5 stanovištiach v okolí školy a úlohou súťažiacich družstiev je odhaliť názov krajiny pomocou indícií, získaných po splnení úloh na jednotlivých stanovištiach.
Tento rok sa zúčastnili družstvá zo ZŠ Komenského Svit, ZŠ Mierova Svit, ZŠ Liptovská Teplička, Gymnázia Česká Třebová a žiaci 1.A odbor biotechnológia a farmakológia.
img_5261.jpgimg_5264.jpgimg_5274.jpgimg_5305.jpg
img_5331.jpgimg_5332.jpgimg_5335.jpgimg_5349.jpg
img_5351.jpgimg_5360.jpgimg_5367.jpgimg_5374.jpg
img_5377.jpgimg_5379.jpgimg_5380.jpgimg_5462.jpg
img_5539.jpgimg_5542.jpgimg_5543.jpgimg_5549.jpg

Výmenný pobyt študentov z Českej Třebovej

V dňoch 12. -16. 6. sa konala druhá časť  výmenného pobytu študentov našej školy a Gymnázia v Českej Třebovej. V septembri sa naši študenti zúčastnili pobytu v Čechách a teraz zase prišlo k nám 15 žiakov a dve učiteľky. Prvý večer sme sa zoznámili počas spoločnej opekačky a napriek tomu, že nás dážď vyhnal do telocvične bol to veľmi pekný večer. Na druhý deň sa študenti z Českej Třebovej  spoločne s našimi žiakmi a žiakmi zo základných škôl zúčastnili terénnej hry pri príležitosti Dňa  životného prostredia. Popoludní sme sa spolu vybrali do Aquacity, kde sme načerpali sily na nasledujúce dva dni plné turistiky. V stredu sme boli vo Vysokých Tatrách a vo štvrtok zase v Slovenskom raji.
 
img_5864.jpgimg_5866.jpgimg_5867.jpgimg_5872.jpg
img_5913.jpgimg_5971.jpgimg_6011.jpgimg_6024.jpg
img_6045.jpgimg_6049.jpgimg_6104.jpgimg_6155.jpg
Kurz chemického nebezpečenstva a Toxikologické sympózium

V dňoch 12. - 16.6.2017 sa uskutočnil Kurz riadenia chemického nebezpečenstva pre študentov 2. ročníka odboru Biotechnológia a farmakológia. Kurz pozostával z oblasti - toxikológie, toxikológie v praxi, odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi,kde si žiaci osvojili toxikologické pojmy, klasifikovali jedy, naučili sa označovať nebezpečné látky podľa GHS, oboznámili sa s platnou legislatívou a riešili problémovú úlohu s analýzou neznámych chemických látok. Súčasťou kurzu bolo aj Toxikologické sympózium 2017 konanej pod záštitou Chemosvitu vo Svite. Išlo o sériu prednášok venovaných moderným chemickým technológiám a výskumom.s
texnebezp.jpg

Štátne divadlo Košice

SOŠ Svit - Štátne divadlo Košice - 14. 6. 2017
divadloke1.jpgdivadloke2.jpgdivadloke3.jpgdivadloke4.jpg
divadloke5.jpgdivadloke6.jpgdivadloke7.jpgdivadloke9.jpg
  SVIT kom

016.jpg01.jpg03.jpg
02.jpg04.jpg05.jpg
06.jpg07.jpg012.jpg
08.jpg09.jpg010.jpg
011.jpg014.jpg15.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web