obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
    - GLOBE 
      GLOBE Games 2016 
      GLOBE Games 2015 
      GLOBE Games 2014 
      GLOBE Games 2012 
      GLOBE Games 2011 
      GLOBE Games 2010 
      GLOBE Games 2009 
      GLOBE Games 2008 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 GLOBE Games 2008 - Bystřice nad Pernštejnem

GLOBE Games sú v podstate „českým patentom“, je to stretnutie študentov a učiteľov z GLOBE škôl, ktorí prichádzajú, aby si overili svoje znalosti a zručnosti, preskúmali vybrané územie, vymenili si skúsenosti a nadviazali nové priateľstvá. Napriek tomu, že Slovenská republika nemá podpísanú dohodu o spolupráci, Stredná odborná škola vo Svite mala možnosť ako jediný slovenský zástupca zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia už po štvrtýkrát. 
Hostiteľom tohtoročných 11. GLOBE Games bola Základná škola v Bystřici nad Pernštejnem. SOŠ Svit zastupovala skupina 5 študentov (Radka Patzová, Ivana Babjaková, Matúš Zubaľ, Karol Ganz, Roman Turček) a 2 učiteľov (Ing. Martina Gánovská, Ing. Adriana Mlynská). Program bol bohatý. 
p1000722.jpgp1000724.jpgp1000725.jpgp1000726.jpgp1000727.jpg
V piatok 9. mája 2008 prezentovali účastníci programu GLOBE výsledky svojich celoročných projektov na dopoludňajšej študentskej konferencii a ich výkony posudzovali zástupcovia organizátorov zo Združenia TEREZA. Študenti tak mali možnosť zoznámiť sa navzájom so svojimi aktivitami, učiť sa ich prezentovať a obhajovať výsledky svojej činnosti. 
Popoludní vyšiel sprievod účastníkov od ZŠ na Bystřické námestie, sprievod začínal gúľaním obrovskej trojmetrovej zemegule – symbolu GLOBE Games. Na námestí prebiehal Festival GLOBE Games pre verejnosť. Návštevníci mohli pri 11 rôznych stánkoch nahliadnuť do programu GLOBE. Vyskúšali si napríklad merať kvalitu vody, poznávali drobné vodné živočíchy, skúmali mraky a veľa ďalších aktivít. Kto zvládol aspoň niektoré úlohy, obdržal sladkú odmenu – vynikajúci koláčik. Festival bol sprevádzaný kultúrnym programom.

p1000685.jpgp1000687.jpgp1000693.jpgp1000694.jpgp1000697.jpg
V sobotu už vyrazili účastníci do prírody a zapojili sa do terénnej strategickej hry. S využitím GLOBE meraní skúmali okolie Bystřice nad Pernštejnem, zisťovali kvalitu vody, zloženie pôdy, vegetačné stupne atď. Hra bola tento rok zamerané na spoluprácu a strategickú voľbu pri riešení problémov. Všetci účastníci  postupne prešli dvanásť stanovíšť a pomocou získavaných indícií hľadali názov legendárneho stromu, ktorý  rastie pri hrade Pernštejn.   Vyhodnotenie a ukončenie GLOBE Games pripadlo na nedeľu 11. mája, kedy sa všetci účastníci dozvedeli, čo sa im podarilo a čo menej. Rozlúčili sme sa s novými priateľmi a plní nových poznatkov a zážitkov sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na budúcoročné GLOBE Games 2009, ktoré sa budú konať v meste Stříbro.
 
p1000737.jpgp1000739.jpgp1000741.jpgp1000743.jpgp1000745.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web