obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 + Možnosti štúdia 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 - Projekty 
    Comenius 2013 - 2014 
    + LEONARDO 2013 
    Rómske stredoškolské štipendiá 
    ŠKOLA PRE BUDÚCNOSŤ 2009 
    + Fond NIL II - Ako nás ovplyvňuje minulosť... 
    Globálny etický program 
    + GLOBE 
    + Fond NIL 
    - COMENIUS 
      začiatok 
      + 1. rok projektu 
      + 2. rok projektu 
      + 3. rok projektu 
    + LEONARDO 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
 Dynamika ekosystémov - vzájomný vzťah ľudskej spoločnosti a životného prostredia v Európe     (september 2006 - jún 2009)

 
 Ako sa to začalo...
Spomínam si na to májové ráno v hoteli Korádo v Českej Třebovej. Sedeli sme spolu s kolegyňou v reštaurácii na raňajkách. Bol to posledný deň nášho niekoľkodňového pobytu v rámci GLOBE Games. Po chvíli si k nášmu stolu prisadol kolega učiteľ Simos Stilianou z cyperskej školy. Po chvíli všeobecnej konverzácie.....>>  
   
  
 1. rok projektu
Projekt sa začal v septembri 2006 vzájomným prestavovaním - žiaci každej partnerskej školy vytvorili krátku prezentáciu o sebe, svojej škole a svojom meste. Prvé koordinačné stretnutie sa uskutočnilo na Cypre za účasti učiteľov a žiakov zo všetkých partnerských škôl. .....>> 
  
  
 2. rok projektu
Hlavnou témou druhého roku spolupráce boli sezónne zmeny krajiny a pôda, flóra a fauna. Počas celého školského roka študenti vo všetkých partnerských krajinách zbierali fotografie z okolia školy, ktorými zachytili sezónne zmeny krajiny a miestnu faunu a flóru. ..... >>
  
  
 3. rok projektu
V tomto školskom roku sme sa zamerali na tému vzduch a energia. Budeme porovnávať tradičné a obnoviteľné zdroje energie v partnerských krajín, pozrieme sa na problematiku energie z ekonomického a environmentálneho hľadiska, hľadať súvislosti medzi znečistením ovzdušia a výrobou energie. .....>>
  
 
ecodyn_resize.jpgcy_flag.jpgnlflag.jpgczflag.jpgnoflag.jpgskflag.jpgecodynlogo.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web