obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 - Možnosti štúdia 
    výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 
    technicko-administratívny pracovník 
    technické lýceum 
    operátor tlače 
    biotechnológia a farmakológia 
    styling a marketing 
    škola podnikania 
    pracovník marketingu 
    - komerčný pracovník v doprave 
    grafik tlačových médií 
    podnikanie v remeslách a službách 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
3918 6 technické lýceum 

Čo je technické lýceum?
Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existujú už desiatky rokov. Otvorenie nového študijného odboru 3918 6 technické lýceum  zvýši kvalitu vzdelávania na úroveň SOŠ v štátoch EÚ a  jednoznačne podporí realizáciu zámerov EÚ rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách.

Prečo práve technické lýceum?

Študijný odbor 3918 6 technické lýceum je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní prevažne technického, ekonomického a informatického smeru. Preto sa popri všeobecnovzdelávacích predmetoch na lýceu ešte vyučujú základné odborné predmety, ktoré na gymnáziách prevažne nie sú vyučované. Tieto základné odborné predmety vybavia absolventov technického lýcea okrem vedomostí predovšetkým zručnosťami, ktoré im umožnia ľahšie sa adaptovať na ďalšie vysokoškolské štúdium.

Aké predmety môžeš študovať?


  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web