obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 - Možnosti štúdia 
    výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 
    technicko-administratívny pracovník 
    technické lýceum 
    operátor tlače 
    biotechnológia a farmakológia 
    styling a marketing 
    škola podnikania 
    pracovník marketingu 
    - komerčný pracovník v doprave 
    grafik tlačových médií 
    podnikanie v remeslách a službách 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

 
„Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami.“
 
Vyučovanie v tomto odbore sa delí na oblasti teoretického vzdelávania a praktickú prípravu.
V teoretickom vzdelávaní sa zameriavame na výživu a jej vplyv na zdravie človeka. Žiaci
  • získajú vedomosti o potravinách a zásadách správnej výživy človeka, o zložkách potravín a ich vlastnostiach
  • oboznámia sa so stavbou tráviaceho ústrojenstva a funkciami jednotlivých orgánov
  • získajú vedomosti o správnej výžive a biopotravinách
  • učia sa charakterizovať negatívne dôsledky nesprávnej životosprávy a ako im predchádzať
  • spoznávajú chemické zloženie potravín
  • spoznávajú technológie spracovania potravín
  • učia sa o mikroorganizmoch potrebných vo výrobe potravín ale aj o ich nepriaznivých účinkoch na hotové potraviny (výrobky)

V praktickej príprave si žiaci prehlbujú a rozširujú vedomosti, schopnosti a pracovné zručnosti získané v aplikovanej chémii, technológiách a technike, v potravinárskej biológii a mikrobiológii, výžive a informatike. Žiaci na praktických cvičeniach uskutočňujú senzorickú a laboratórnu analýzu, posudzujú vhodnosť surovín a prídavných látok, učia sa plánovať, organizovať a riadiť technologický proces, kontrolovať nastavenie technologických parametrov.

vyziva.jpg


 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web