obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Ročenky a noviny SOŠ Svit 
 JA Firma AYP 
 - Dokumenty 
 2% dane 
 Naše učebne 
 Rozvrh hodín a krúžky 
 - Možnosti štúdia 
    výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 
    technicko-administratívny pracovník 
    technické lýceum 
    operátor tlače 
    biotechnológia a farmakológia 
    styling a marketing 
    škola podnikania 
    pracovník marketingu 
    - komerčný pracovník v doprave 
    grafik tlačových médií 
    podnikanie v remeslách a službách 
 + Spolupráca s firmami v rámci odborného výcviku a odbornej praxe 
 Info pre ZŠ 
 Maturita 2017 
 - Naše aktivity 
    jún 
    máj 
    apríl 
    marec 
    február 
    január 
    december 
    november 
    október 
    september 
 Pedagogický zbor 
 + Študenti 
 + Projekty 
 + Školský internát 
 Nadstavbové štúdium 
 Internetová žiacka knižka 
 + Kontakt 
 Archív a TV archív 
 Legislatíva 
 - Register 
    zmluvy 
    objednávky 
    - faktúry 
 E-learning 
 Kniha návštev 
 Naši absolventi 
 Mapa servera 
styling.jpg 3158 6 styling a marketing

Štúdium vychádza z potrieb a požiadaviek trhu práce. Reaguje na nové trendy v marketingu a pri tvorbe “módneho imidžu“ ako kultúrneho a komerčného fenoménu. Absolvent po ukončení štúdia získa vzdelanie v oblasti módy, módnych trendov a celkového životného štýlu a uplatní sa ako módny poradca a odevný štylista, ktorý zákazníkovi poradí a pomôže vytvoriť vlastný osobný či firemný štýl. Získa ekonomické vzdelanie so zameraním na marketing, reklamu a propagáciu. Je schopný realizovať projekt, dokáže zabezpečiť základné ekonomické, obchodné a administratívne činnosti v oblasti podnikateľskej sféry a uplatniť sa aj ako samostatný podnikateľ.
Absolvent po ukončení ovláda:
 • analyzovať módne trendy,
 • vybrať vhodný materiál na odevný výrobok,
 • zhotoviť jednoduchý odevný výrobok,
 • upraviť odev na postave,
 • poradiť zákazníkovi pri výbere doplnkov,
 • vytvoriť charakteristický styling odevnej kolekcie,
 • vytvoriť vlastnú značku alebo logo firmy,
 • vytvoriť štýl obchodu,
 • prezentovať výsledky svojej a tímovej práce,
 • pracovať s modernými technológiami,
 • získavať a využívať rozličné informačné zdroje a informácie,
 • komunikovať v cudzom jazyku,
 • zostaviť podnikateľský plán,
 • vykonať marketingový prieskum,
 • vypočítať minimálnu cenu výrobku.

Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách.pasodevaci1.jpg 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web